Project

Written by Super User. Posted in Uncategorised

Проект: BG16RFOP002-2.092-0344

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма..
Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта
Проект: BG16RFOP002-2.092-0344
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на АДВЕНЧЪР ТРАВЕЛ ЕООД
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква АДВЕНЧЪР ТРАВЕЛ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Обща стойност: 1 028.31
лева, от които 874.06 лева европейско финансиране и 154.25 лева национално финансиране.
Бенефициент: АДВЕНЧЪР ТРАВЕЛ ЕООД
Административен адрес: Община: Приморско,
с. Ясна поляна бул./ул. Хаджи Димитър № 8

Адрес на изпълнение на проекта: Община: Приморско, с. Ясна поляна бул./ул. Хаджи Димитър № 8

ЕИК: 200417501
Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %
Начало:
13.01.2021
Край:
13.04.2021

 

 

Print